top of page

בעל זכויות בעודו בחיים

 

אנו עוברים שינויים:

רבים מאיתנו במהלך חיינו עוברים מקומות עבודה, מחליפים חשבונות בנק ומשויכים לארגונים מקצועיים בהם הופרשו עבורנו כספים ללא ידיעתנו וכיו"ב; שינויים תכופים אלו גורמים לעיתים להשארת "קצוות פתוחים". לרובינו כספים המגיעים לנו ממוסדות פיננסים, בנקים, בתי השקעות, קרנות פנסיה, קופות גמל, רשויות המדינה ועוד, שאנו לא מודעים לקיומם והם הופכים, ברבות השנים, ל"כספים ללא דורש". לאחר פרק זמן מסוים המוגדר בחוק או בתקנות הגוף הפיננסי, הכספים הופכים לרכושה של המדינה.

השירות והפתרון:

לחברת איילי מאגרי מידע של בעלי זכויות שלא דרשו את כספם ולא מימשו זכויותיהם. אנו פועלים, בהרשאת בעל הזכויות בלבד, לאיתור מיקומו המדויק של הנכס ו/או הזכות שלא מומשה.

השוק עובר שינויים:

ועדת בכר משנת 2004 שקבעה ויישמה את העברת קופות הגמל מהבנקים לבתי השקעות פרטיים יחד עם איחוד ורכישת חברות ביטוח והבנקים האחד עם השני ובינם לבין עצמם הביאו לכך, שבמקרים רבים במהלך פעולות אלו, נוצרו כשלים בהעברת הנתונים בין הבנקים לקופות הגמל ובינם לבין עצמם ולרבים מאיתנו כספים שלא ידוע מקומם או שיש לחקור ולהעמיק על-מנת לאתרם ולהעמיד את הגופים הפיננסים על טעויותיהם.

השירות והפתרון:

חברת איילי עקבה ועוקבת אחר השינויים בשוק ההון ומודעת לתהליכי רכישה, איחוד או העברה בתוך הגופים ובניהם. ביכולתנו לאתר ולדעת להיכן הופנו כספים שהיו ברשותכם בעבר, ולאתרם לטובתכם.

bottom of page