שימו לב -

על מנת להתחיל בתהליך יש להעביר למשרדנו:

 1. העתק תעודת פטירה של המנוח

2. צילום ת"ז של אחד היורשים

3. העתק צו ירושה או צו קיום צוואה

* ללא המסמכים הללו לא ניתן להתחיל בהליך בדיקת הזכויות לנפטר *

 

בדיקת הזכויות שלא נדרשו לאדם שנפטר הוא ארוך וסבוך מהרגיל, חברתנו, באמצעות מספר עורכי דין, פועלים מול 91 גופים פנסיוניים במדינת ישראל וזאת על-מנת לאתר עבור היורשים כספים "אבודים", לכן, התשלום עבור הבדיקה, שכוללות הוצאות אגרה, דואר, שכר טרחת עו"ד, תפעול של רואי חשבון ועוד הינו 2450 ש"ח - תשלום חד פעמי כולל מע"מ