top of page

שימו לב -

על מנת להתחיל בתהליך יש להעביר למשרדנו:
 1. העתק תעודת פטירה של המנוח
2. צילום ת"ז של אחד היורשים
3. העתק צו ירושה או צו קיום צוואה
* ללא המסמכים הללו לא ניתן להתחיל בהליך בדיקת הזכויות לנפטר *
 
בדיקת הזכויות שלא נדרשו לאדם שנפטר הוא ארוך וסבוך מהרגיל, חברתנו, באמצעות מספר עורכי דין, פועלים מול 91 גופים פנסיוניים במדינת ישראל וזאת על-מנת לאתר עבור היורשים כספים "אבודים", לכן, התשלום עבור הבדיקה, שכוללות הוצאות אגרה, דואר, שכר טרחת עו"ד, תפעול של רואי חשבון ועוד הינו 2450 ש"ח - כולל מע"מ

bottom of page