top of page

שימו לב -

 

ניתן לבחור באחת משני המסלולים שלנו:

  • המסלול הבטוח:
    המסלול שבוא הלקוח משלם שכר טרחה מוזל בסך 399 ש"ח ואך ורק במידה וחברתנו תצליח לאתר בפועל כספים שלא נדרשו (כספים המוגדרים "לא פעילים", שהלקוח לא ציין מראש על ידיעתן), הלקוח ישלם בנוסף שכר טרחה הנע באחוזים.
    לצפייה במסמכים, מילוי וחתימה.....

 

  • המסלול המשותף:
    המסלול שבוא הלקוח משלם שכר טרחה בסך 1450 ש"ח ולא משנה מה חברתנו איתרה עבור הלקוח, לא יגבה שכר טרחה נוסף, באחוזים או בשקלים, ללא יוצא מן הכלל.
    לצפייה במסמכים, מילוי וחתימה.....

bottom of page